Deze website is eigendom van Nina Van der Auwera, hierna genoemd de eigendom-houder.

Contactgegevens: info@locatiezoeker.com

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten (Copyright)

Tenzij anders wordt aangegeven is de informatie die je op deze site vindt, vrij van rechten. De informatie welke verzameld wordt op deze website, is informatie welke vrij, publiekelijk en open te vinden is op het internet, waarbij door middel van deze site louter wordt verwezen naar de originele informatie.

De eigendom houder behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op haar site, bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen op de site worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt

 

Verwerking van persoonsgegevens

De eigendom-houder stelt deze site ter beschikking in privé-sfeer zonder enig winstbejag met louter informatieve doeleinden.

Volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Datum/tijdstip van registratie
 • Datum/tijdstip van activatie
 • Datum/tijdstip van laatste wijziging
 • Datum/tijdstip van je laatste login
 • Datum/tijdstip van je laatste logout
 • Datum/tijdstip van je laatste connectie
 • Voornaam
 • Familienaam
 • Schermnaam
 • Website
 • Profielfoto

Deze gegevens worden opgeslagen gedurende de tijd dat je account actief is, plus nog een extra quarantaine periode (30 dagen). In sommige gevallen zou het kunnen dat deze extra periode langer is als dit nodig (bv bij technische problemen), om fraude en misbruik te voorkomen, aan wettelijke vereisten te voldoen of deze overeenkomst af te dwingen.

U hebt steeds het recht uw gegevens te wijzigen, te verwijderen, vergeten te worden, alsook de verwerking tijdelijk stop te zetten, een offline copy van de verwerking te vragen. Echter we vermelden dat de verwerking gebeurt in privé-sfeer als hulpmiddel voor persoonlijk gebruik, waarbij het platform wordt ter beschikking gesteld aan anderen.

Indien u vragen heeft over privacy op deze website kan u terecht bij info@locatiezoeker.com .

Doorgeven van gegevens aan derden:

Jouw (persoons)gegevens, reacties of onderlinge berichten zullen nooit aan derden overhandigd worden tenzij:

 • dit van rechtswege of door een officiële instantie wordt afgedwongen
 • dit nodig is om de goede werking van het systeem te kunnen blijven garanderen
 • om technische of beveiligingsproblemen op te sporen of te voorkomen
 • er vermoeden is van fraude, misbruik of het schenden van de algemene voorwaarden
 • je hier zelf toestemming voor hebt gegeven

Waar worden deze gegevens bewaard?

Alle gegevens worden bewaard binnen de Europese Unie of landen met een passend beschermingsniveau als erkend door de privacy commissie.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De eigendom-houder van de site levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal de eigendom-houder de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten, echter zonder verbintenis naar uitvoeringstermijn.

De eigendom-houder kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de eigendom-houder van de site contacteren via info@locatiezoeker.com

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De eigendom-houder geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De eigendom-houder kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.